Aktualitātes

Vasaras meistarklases mākslas terapeitiem un citiem interesentiem

I  “Reflektīvais ceļojums – mans profesionālais ceļš”

Meistarklasē būs iespēja „paceļot” laikā un telpā un meklēt atbildes uz jautājumiem: kur, kad, kā un kāpēc  sākās mans profesionālais ceļš, kas ir mans iekšējais virzītājspēks, kur es smeļos profesionālo spēku, kas  man patīk un kas nepatīk manā profesionālajā darbā?
Radošā veidā – izmantojot ķermeni, iztēli, dzeju un citus drāmas elementus – reflektēt par savu profesionālo pieredzi un nākotnes vīziju.

Vada:Mg. sc. sal. ANNA ŠTEINA,  sertificēta drāmas terapeite, sertificēta supervizore

II  “Pasaku terapijas iespējas profesionālajā darbā”

Šajā meistarklasē, izmantojot pasakas un to universālo spēku, būs iespēja atjaunot savus resursus un vienlaikus papildināt savu profesionālo portfolio: praktiski veikt savu emocionālā stāvokļa diagnostiku, ko pēc tam kā metodi varēs  pielietot profesionālajā darbā.
Dalībniekiem būs iespēja arī uzzināt par pamatprincipiem, kā sacerēt terapeitisku pasaku dažādām klientu/pacientu vajadzībām.

Vada: Mg. sc. sal. INESE SKUKOVSKA, sertificēta drāmas terapeite

Laiks un vieta: 18.08.2018. no plkst. 10.00 līdz 17.00  Pulkveža Brieža ielā 15A – 106, Rīgā

Apliecinājums par 8 akadēmiskajām stundām (8 TIP)

Dalības maksa: 25,00 EUR LDTA biedriem, citu specializāciju pārstāvjiem 30,00 EUR, piesakoties līdz 06.08. Pēc 06.08. 30.00 EUR LDTA biedriem, citu specializāciju pārstāvjiem 35,00 EUR.

Pieteikties  e-pastā: ldta.talakizglitiba@gmail.com

Rekvizīti: SEB banka, konta nr.: LV91UNLA0050018704693

Ja ir jautājumi, lūdzu, zvanīt: 29196433 (Līga), 29422582 (Inese)

__________________________________________________________________________

Latvijas Drāmas terapijas asociācija paziņo, ka tā kā profesionāla mākslas terapeitu organizācija nav nekādā veidā saistīta ar interneta vietnēm: makslasterapeits.lv vai krasuterapija.lv un šajās vietnēs publicēto informāciju, kā arī ar sociālajā tīklā Facebook.com pieejamo kontu “Mākslas terapeits”, kur tiek piedāvāta pieeja vietnei krasuterapija.lv.