Biedri

Latvijas drāmas terapijas asociācijas dibinātājbiedri
Aelita Vagale, Anna Šteina, Evija Vilka, Ieva Muktupāvela, Gunta Anšmite, Agne Rožlapa – Junker, Eva Tabore, Kristīne Rudzinska, Kristīne Mārtinsone, Līga Rundāne.

Dibinātājbiedri, kas šobrīd nav asociācijā
Marija Rita Burdeiko, Anita Ābele, Velga Sudraba, Ilze Vītoliņa.

Latvijas drāmas terapijas asociācijas īstenie biedri
Aelita Vagale, Anna Šteina, Evija Vilka, Ieva Muktupāvela, Gunta Anšmite, Agne Rožlapa – Junker, Eva Tabore, Kristīne Rudzinska, Līga Rundāne, Sandra Hartmane, Maija Romaško – Burkevica, Inese Skukovska, Kristīne Zalcmane, Viesturs Roziņš, Veronika Stāvause.

Latvijas drāmas terapijas asociācijas goda biedri
Johannes Junker (Vācija), Genevieve Smyth (Lielbritānija), Doris Müller-Weith (Vācija).

Latvijas drāmas terapijas asociācijas atbalstītājbiedri