Drāmas terapija ieteicama

• Pacientiem ar garīgās veselības traucējumiem (depresija, ēšanas traucējumi, uzvedības un emocionāli traucējumi, personības traucējumi, šizofrēnija, trauksmes un panikas lēkmes, posttraumatiskā stresa sindroms u.c. ) īpaši sociālās rehabilitācijas periodā pēc akūtā stāvokļa kupēšanas;
• Pacientiem, kam ir mācīšanās grūtības, uzvedības traucējumi, uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi, kā arī garīgās attīstības traucējumi;
• Pacientiem ar dažādām atkarībām (psihoaktīvo vielu, azartspēļu u.c.);
• Pacientiem, kuriem ir somatiskas slimības (t.sk. onkoloģiskas saslimšanas, HIV, AIDS u.c.);
• Klientiem/ pacientiem, kuriem ir emocionālas un psiholoģiskas grūtības.
• Klientiem, kuru mērķis ir personības izaugsme.