Drāmas terapija palīdz

• sevis izzināšanas procesā;
• apzināties dzīves jēgu;
• veicināt spēju pārvarēt sociālos aizspriedumus;
• apzināties savas personības spējas un potenciālu;
• attīstīt/veicināt personības kreativitāti (radošumu);
• attīstīt/veicināt saskarsmes iemaņas;
• mazināt spriedzi;
• apzināties iespējamos problēmas risināšanas veidus.