Ētikas kodekss

Etikas kodekss ir apstiprināts Latvijas Mākslu terapijas apvienības asociācijā un ir saistošs visiem Latvijā praktizējošiem mākslas terapeitiem (tai skaitā ar specializāciju drāmas terapijā).