Grāmatas/publikācijas

Šteina A., Vilka E. (2014) Drāmas terapija darbā ar ambulatorajiem psihiatrijas pacientiem. Publicēts RSU rakstu krājumā: Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām. Sastādītājas Mārtinsone K., Krevica E. 375-381. lpp.

Garnaka R., Mārtinsone K. (2014) Drāmas terapija pacientiem ar Pārkinsona slimību trauksmes simptomu mazināšanai. Publicēts RSU rakstu krājumā: Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām. Sastādītājas Mārtinsone K., Krevica E. 363 – 374. lpp.

Sudraba V., Vagale A. (2011). Drāmas terapija. Publicēts Mākslu terapija. Sastādītāja Mārtinsone K. Izdevniecība Raka. Rīga. 374-413.lpp.