Iestāties

Par asociācijas īstenajiem biedriem var kļūt drāmas terapeiti, kas ieguvuši izglītību, atbilstoši mākslas terapeita profesijas standartam; par asociācijas veicinātājbiedriem var kļūt drāmas terapijas studenti, speciālisti, kas savā darbā izmanto drāmas metodes, kā arī citi interesenti un jebkura Latvijā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska vai juridiska persona, kas ir ieinteresēta drāmas terapijas profesijas attīstībā un ir gatava iesaistīties asociācijas darbībā.

Biedru nauda: Iestājoties asociācijā ir jāsamaksā iestāšanās maksa 17 EUR, pārskaitot uz LDT asociācijas kontu. Biedra nauda LDTA gadā ir noteikta 17 EUR.
Pieteikumu un personas CV nosūtīt Līgai Rundānei uz e-pasta adresi: ligarundane@gmail.com