Izglītība

Mākslas terapeita profesionālo kvalifikāciju ar specializāciju vienā no mākslas terapijām, t.sk. drāmas terapijā, var apgūt Rīgas Stradiņa universitātē akreditētā profesionālā maģistra studiju programmā.

Uzmanību!!! mainīti uzņemšanas noteikumi

Programmā var pretendēt reflektanti ar iepriekšēju augstāko izglītību veselības aprūpē, veselības zinātnē un medicīnā vai reflektanti ar augstāko izglītību sociālajās, humanitārajās vai cilvēkrīcības zinātnēs, kuri būs apmeklējuši un sekmīgi absolvējuši Sagatavošanas kursus studijām RSU programmā “Mākslas terapija”.

Kursi norisināsies: 2016. gada 4. novembris – 2017. gada 20. maijs (piektdienās plkst. 16.30–19.30; sestdienās plkst. 9.30–16.30)

Detalizēta informācija šeit: sagatavosanas-kursi