Sertifikācija

Mākslas terapeitu sertifikācija un resertifikācija tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 par  Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību

LMTAA Sertifikācijas komisija izsludina mākslas terapeitu sertifikāciju  25.11.2017.
1) Sertifikācijas dokumentu iesniegšanas termiņš 02.10.2017.
Dokumentus iesūta elektroniski un iesniedz papīra formātā (pēc nepieciešamo labojumu izdarīšanas) sertifikācijas komisijas loceklei Zandai Lauvai, e-pasts: zanda.lauva@gmail.com, tel.26357358  

2) Gadījuma analīzes iesniegšanas termiņš līdz  09.10.2017.
Jāiesniedz 1 gadījuma analīze 2 eksemplāros (iesietos ar spirāli) un jānosūta elektroniski (Microsoft Word formātā) sertifikācijas komisijas loceklei Zandai Lauvai e-pasts: zanda.lauva@gmail.com, tel.26357358.

3) Sertifikācijas eksāmens notiks  25.11.2017.

2013. gada 8. februārī biedrības „Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības” kopsapulcē tika ievēlēta sertifikācijas komisija šādā sastāvā:

  • Anda Upmale – sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja
  • Indra Majore-Dūšele – sertifikācijas komisijas priekšsēdētājas vietniece
  • Dita Baumane – Auza – sertifikācijas komisijas locekle
  • Evija Vilka – sertifikācijas komisijas locekle
  • Ineta Heinsberga – sertifikācijas komisijas locekle
  • Mirda Paipare – sertifikācijas komisijas locekle
  • Zanda Lauva – sertifikācijas komisijas locekle

Sertifikācijas kontaktpersona: Zanda Lauva
E-pasts: zanda.lauva@gmail.com
Tālr.: 26357358

Pielikumi:
Uzmanību! Jauna sertifikācijas kārtība no 01.04.2016 ! Sertifikacijas kartiba_04.09.2017. Sertifikacijas_lapa
MK noteikumi par arstniecibas personu sertifikaciju