Sertifikācija

Mākslas terapeitu sertifikācija un resertifikācija tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 par  Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību

LMTAA Sertifikācijas komisija izsludina mākslas terapeitu sertifikāciju  01.05.2018. un 01.12.2018.
1) Sertifikācijas dokumentu iesniegšanas termiņš 12.03.2018. un 08.10.2018.
Dokumentus iesūta elektroniski un iesniedz papīra formātā (pēc nepieciešamo labojumu izdarīšanas) sertifikācijas komisijas loceklei Zandai Lauvai, e-pasts: MTsertifikacija@gmail.com, tel.26357358  

2) Gadījuma analīzes iesniegšanas termiņš līdz 19.03.2018. un 15.10.2018.
Jāiesniedz 1 gadījuma analīze 2 eksemplāros (iesietos ar spirāli) un jānosūta elektroniski (Microsoft Word formātā) sertifikācijas komisijas loceklei Zandai Lauvai e-pasts: MTsertifikacija@gmail.com, tel.26357358.

3) Sertifikācijas eksāmens notiks 01.05.2018. un 01.12.2018.

2018. gada 24. februārī biedrības „Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības” kopsapulcē tika ievēlēta sertifikācijas komisija šādā sastāvā:

Anda Upmale – sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja
Evija Vilka, sertifikācijas komisijas sekretāre
Dita Baumane-Auza, sertifikācijas komisijas locekle
Ineta Heinsberga, sertifikācijas komisijas locekle
Kristīne Vende-Kotova, sertifikācijas komisijas locekle
Mirdza Paipare, sertifikācijas komisijas locekle
Zanda Lauva, sertifikācijas komisijas locekle

Sertifikācijas kontaktpersona: Zanda Lauva
E-pasts: MTsertifikacija@gmail.com
Tālr.: 26357358

Pielikumi:
Uzmanību! Jauna sertifikācijas kārtība Sertifikacijas kartiba_07.02.2018Sertifikacijas_lapa1
MK noteikumi par arstniecibas personu sertifikaciju