Sertifikācijas komisija

2018. gada 24. februārī biedrības „Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības” kopsapulcē tika ievēlēta sertifikācijas komisija. Sertifikācijas komisijas sastāva izmaiņas apstiprinātas 2020. gada 7. marta biedru kopsapulcē un komisija ir apstiprināta LĀPPOS Sertifikācijas padomē.

Zanda Lauva, sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja
Evija Vilka, sertifikācijas komisijas priekšsēdētājas vietniece
Edīte Krevica, sertifikācijas komisijas sekretāre
Anda Upmale-Puķīte, sertifikācijas komisijas locekle
Ineta Heinsberga, sertifikācijas komisijas locekle
Kristīne Vende-Kotova, sertifikācijas komisijas locekle
Mirdza Paipare, sertifikācijas komisijas locekle


Mākslas terapeitu sertifikācija un resertifikācija tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 par  Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību  MK noteikumi par arstniecibas personu sertifikaciju