Supervīzijas

Ir iespēja pieteikties uz supervīzijām pie drāmas terapeitiem – supervizoriem, kuri supervizora izglītību ir ieguvuši Rīgas Stradiņa universitātē Tālākizglītības programmā:
Anna Šteina (tel.nr. 29171558, e-pasts: steina007@inbox.lv)
Evija Vilka (tel.nr. 26374271, e-pasts: evija@radosaprakse.lv)
Sandra Hartmane (tel.nr. – 29284543, e-pasts: s.hartmane@gmail.com)
Uz supervīzijām aicināti pieteikties – mākslu terapeiti, psihologi,psihoterapeiti, sociālie darbinieki, skolotāji un citi profesionāļi, kuriem ir nepieciešams konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību.
Par pieteikšanos uz supervīziju pie konkrēta supervizora, lūdzam sazināties, izmantojot norādītos kontaktus.