Tālākizglītība

Vasaras meistarklases mākslas terapeitiem un citiem interesentiem

I  “Reflektīvais ceļojums – mans profesionālais ceļš”

Meistarklasē būs iespēja „paceļot” laikā un telpā un meklēt atbildes uz jautājumiem: kur, kad, kā un kāpēc  sākās mans profesionālais ceļš, kas ir mans iekšējais virzītājspēks, kur es smeļos profesionālo spēku, kas  man patīk un kas nepatīk manā profesionālajā darbā?
Radošā veidā – izmantojot ķermeni, iztēli, dzeju un citus drāmas elementus – reflektēt par savu profesionālo pieredzi un nākotnes vīziju.

Vada:Mg. sc. sal. ANNA ŠTEINA,  sertificēta drāmas terapeite, sertificēta supervizore

II  “Pasaku terapijas iespējas profesionālajā darbā”

Šajā meistarklasē, izmantojot pasakas un to universālo spēku, būs iespēja atjaunot savus resursus un vienlaikus papildināt savu profesionālo portfolio: praktiski veikt savu emocionālā stāvokļa diagnostiku, ko pēc tam kā metodi varēs  pielietot profesionālajā darbā.
Dalībniekiem būs iespēja arī uzzināt par pamatprincipiem, kā sacerēt terapeitisku pasaku dažādām klientu/pacientu vajadzībām.

Vada: Mg. sc. sal. INESE SKUKOVSKA, sertificēta drāmas terapeite

Laiks un vieta: 18.08.2018. no plkst. 10.00 līdz 17.00  Pulkveža Brieža ielā 15A – 106, Rīgā

Apliecinājums par 8 akadēmiskajām stundām (8 TIP)

Dalības maksa: 25,00 EUR LDTA biedriem, citu specializāciju pārstāvjiem 30,00 EUR, piesakoties līdz 06.08. Pēc 06.08. 30.00 EUR LDTA biedriem, citu specializāciju pārstāvjiem 35,00 EUR.

Pieteikties  e-pastā: ldta.talakizglitiba@gmail.com

Rekvizīti: SEB banka, konta nr.: LV91UNLA0050018704693

Ja ir jautājumi, lūdzu, zvanīt: 29196433 (Līga), 29422582 (Inese)

__________________________________________________________________________________________________

2016. gadā no 6. līdz 7. maijam Rumānijā, Buharestē notika otrais Eiropas drāmas terapijas kongress – “Opening the curtains”.

2015. gada 7. novembrī Latvijā sadarbojoties RSU un Nuertingenas mākslas terapijas augstskolai Erasmus ietvaros notika darbnīca par darbu ar maskām vizuāli plastiskajā un drāmas terapijā. Viespasniedzēji prof. Eva Mešede (mākslas terapeite, māksliniece) un labi pazīstamais prof.Johannes Junkers (Mākslas terapijas augstskolas rektors, drāmas terapeits).

2015.gadā no 1.līdz 3.maijam, Grieķijā, Atēnās, notika pirmā Eiropas drāmas terapijas konference un kongress – „Opening The Map – Dramatherapy in Europe”, kurā  piedalījās vairākas dalībvalstis. Konferenci apmeklēja un meistarklasi vadīja drāmas terapeite Anna Šteina. Savukārt Latvijas drāmas terapijas studentu apmeklējums šajā gadā bija 100%.  Par to kā noritēja konference variet skatīt video un bildes šeit: Eiropas Drāmas terapijas federācijas facebook lapa

2014. gada 2.-4. maijā, pirmo reizi Latvijā ieradās Eiropas Drāmas terapeitu Federācijas pārstāvji no dažādām valstīm, lai kopsapulcē vienotos par kopīgu darbību drāmas terapijas jomā Eiropas līmenī.

Eiropas Drāmas terapeitu Federācijas pārstāvjus Latvijā, Rīgā uzņēma Latvijas Drāmas terapijas asociācija, kas ir viena no minētās federācijas dibinātājbiedrēm. Kopsapulcē piedalījās pārstāvji no Lielbritānijas, Vācijas, Latvijas, Itālijas, Rumānijas, Grieķijas, Beļģijas un Francijas.
Trīs dienu laikā vietējiem drāmas terapeitiem, kā arī citiem mākslu terapiju specializāciju pārstāvjiem, tika dota iespēja piedalīties vienas dienas seminārā/meistarklasē, ko vadīja Vācijas Drāmas terapijas asociācijas valdes locekļi (Johannes Junker un Bettina Stoltenhoff–Erdmann), kā arī tika rīkota divu dienu kopsapulce, kurā Latvijas Drāmas terapijas asociācijas pārstāvji informēja par drāmas terapijas attīstību Latvijā, kā arī tika pārrunāti Eiropas Drāmas terapeitu Federācijas iekšējie jautājumi.
Kopsapulcē tika nolemts rīkot 1.Drāmas terapijas kongresu, kas norisinājās no 1-3.05.2015.Atēnās, Grieķijā.
Šī bija pirmā Eiropas līmeņa drāmas terapeitu kopsapulce Baltijā.