Valde

Līga Rundāne – valdes priekšsēdētāja
Maija Romaško – Burkevica
Anna Šteina
Inese Skukovska
Evija Vilka