Meistarklase: bērnu psihodrāmas pamatelementi un tehnikas individuālajā darbā ar bērniem

Kad: 12.09.2020 (pārcelta no 21.03.2020)
Laiks: 10:00 – 17:00
Kur: Kr. Barona ielā 130/2, Rīga
Vada: Marija Bambuļaka Dr.psych., psiholoģe – konsultante, psihodrāmas speciāliste, bērnu un pusaudžu psihodrāmas grupu vadītāja, vairāk nekā 10 gadu darba pieredze bērnu-vecāku attiecību jomā.
Dalības maksa: 25,00 EUR LMTAA biedriem, citiem profesionāļiem 35,00 EUR, apmaksājot līdz 15.08.2020. Pēc 15.08.2020. 40,00 EUR LMTAA biedriem, citiem profesionāļiem 50,00 EUR
Pieteikšanās: 
ldta.talakizglitiba@gmail.com (ja ir jautājumi, lūdzu, zvanīt: 29422582 – Inese)

Papildus informācijai: Meistarklasē dalībnieki apgūs bērnu monodrāmas metodiskos un terapeitiskos pamatus, psihodrāmas bāzes tehnikas, uzsverot to specifiku bērnu psihoterapijā un konsultēšanā. Spēle un rotaļlietu izmantošana ir komunikācijas, izpausmes un mijiedarbības veidi, kas bērniem ir vairāk saprotami un dabiski. Psihodrāmas elementu iekļaušana terapijā var kļūt par efektīvu, ļoti uzskatāmu un pieejamu instrumentu. Tai pašā laikā šī nav vienkārši spēle, bet gan terapeitiskā manipulācija, respektīvi, ar tās palīdzību var ieviest nepieciešamās korekcijas uzvedībā, emocijās, kognitīvajās spējās, personībā. Uz psihodramatiskās skatuves attiecībās starp spēles varoņiem var atpazīt bērna iekšējās pasaules un viņa attiecību “tipiskos scenārijus”, savukārt psihoterapeitam vai konsultantam tā ir brīnišķīga iespēja patiesi satikties ar bērnu viņa teritorijā.
Būs noderīgi mākslas terapeitiem, psihologiem un speciālistiem, kuri strādā ar bērniem arī citās pieejās, lai paplašinātu savu profesionālo piedāvājumu.

Apskatāmās tēmas:
1.Rotaļlietu veidi un nozīme bērnu psihodrāmas terapeita darbā, kabineta iekārtojums;
2. Mākslas tehniku izmantošana un to integrācija spēles laukā;
3.Bērnu simboliskās psihodrāmas mērķi un uzdevumi, pamattehnikas un bērnu psihodrāmas procesa pamatjēdzieni – dublēšana, spogulis, lomu apmaiņa;
4. Psihodrāmas galveno tehniku izmantošanas specifika darbā ar bērniem;
5. Praktisko gadījumu analīze.

Scroll to Top