ĒTIKAS KODEKSS

Ētikas kodekss ir apstiprināts Latvijas Mākslu terapijas apvienības asociācijā un ir saistošs visiem Latvijā praktizējošiem mākslas terapeitiem (tai skaitā ar specializāciju drāmas terapijā).

Scroll to Top