Grāmatas un periodika

Grāmatas

Pendzik, S., Emunah, R., Read Johnson, D. (2016) The Self in Performance
Pendzik, S., Emunah, R., Read Johnson, D. (2016) The Self in Performance. Autobiographical, Self-Revelatory, and Autoethnographic Forms of Therapeutic Theatre, Palgrave Macmillan US
20161113_134601
Šteina A., Vilka E. (2014) Drāmas terapija darbā ar ambulatorajiem psihiatrijas pacientiem. Publicēts RSU rakstu krājumā: Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām. Sastādītājas Mārtinsone K., Krevica E. 375-381. lpp.
20161113_134601
Garnaka R., Mārtinsone K. (2014) Drāmas terapija pacientiem ar Pārkinsona slimību trauksmes simptomu mazināšanai. Publicēts RSU rakstu krājumā: Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām. Sastādītājas Mārtinsone K., Krevica E. 363 – 374. lpp.
Drāmas terapija. Publicēts Mākslu terapija_1
Sudraba V., Vagale A. (2011). Drāmas terapija. Publicēts Mākslu terapija. Sastādītāja Mārtinsone K. Izdevniecība Raka. Rīga. 374-413.lpp.
Dramatherapy theory and practice. London- Routlege
Jennings, S. (1992) Dramatherapy theory and practice. London: Routlege.

Periodiskie izdevumi

Scroll to Top