IZGLĪTĪBA

Kā iegūt mākslas terapeita profesionālo kvalifikāciju?:

Mākslas terapeita profesionālo kvalifikāciju ar specializāciju vienā no mākslas terapijām, t.sk. drāmas terapijā, var apgūt Rīgas Stradiņa universitātē akreditētā profesionālā maģistra studiju programmā. 

Aicinām reflektantus iepazīties ar uzņemšanas prasībām, t.sk., intervijas jautājumiem un profesionālo pārbaudījumu norisi specializācijā. Papildus kopējā vērtējumā tiek ņemta vērā reflektanta pieredze mākslas terapijā izvēlētajā specializācijā un/vai pieredze psihoterapijā, dalība ar mākslas terapiju saistītā meistarklasē, seminārā, konferencē vismaz 4 stundu apjomā. 

Maģistra studiju programmas interesentiem ir iespēja noskatīties Rīgas Stradiņa universitātes atvērto durvju dienas tiešsaistes pilnu ierakstu. Ierakstā, sākot ar 1:20:45, “Mākslas terapija” studiju programmas vadītāja īsumā iepazīstina ar studiju programmu un uzņemšanas noteikumiem!

Scroll to Top