Maģistra darbu pētījumi

Maģistra darbu pētījumi

 1. Ābele A. (2010) Drāmas terapija geriatrijas pacientiem ar depresīvu reakciju.
 2. Anšmite G. (2012) Drāmas terapija Pārkinsona slimības pacientiem depresijas simptomu mazināšanai.
 3. Garnaka R. (2012) Drāmas terapija Pārkinsona slimības pacientiem trauksmes simptomu mazināšanai.
 4. Hartmane S. (2011) Drāmas terapijas efektivitāte trauksmainiem no psihoaktīvām vielām atkarīgiem pusaudžiem rehabilitācijas procesā.
 5. Vilka E. (2011) Drāmas terapija pašcieņas paaugstināšanai pacientiem ar simptomātiskiem ēšanas traucējumiem.
 6. Muktupāvela I. (2010) Drāmas terapijas ietekme uz jauniešu ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem pašcieņu un apmierinātību ar dzīvi.
 7. Rožlapa-Grase A. (2010) Drāmas terapijas ietekme uz izdegšanas sindromu māsām.
 8. Rudzinska K. (2010) Drāmas terapijas ietekme postnatālās depresijas simptomu mazināšanai sievietēm mātēm ar bērniem vecumā līdz 1 gadam.
 9. Rundāne L. (2010) Drāmas terapija hronisku sāpju pacientiem ar depresijas simptomiem.
 10. Šteina A. (2011) Drāmas terapija depresijas simptomu mazināšanai pacientiem ar simptomātiskiem ēšanas traucējumiem.
 11. Tabore E. (2011) Drāmas terapija alkohola atkarīgiem pacientiem ar zemu alkohola un pašefektivitāti Minesotas programmā.
 12. Vītoliņa I. (2012) Drāmas terapija 2. tipa cukura diabēta pacientiem depresijas simptomu mazināšanai.
 13. Eglīte Dž. (2015) Roberta Landija izvērtēšanas instrumenta Lomu profils tulkošana un lomu nozīmes izpēte sievietēm ar onkoloģisku saslimšanu.
 14. Romaško M. (2016) Drāmas terapija grupā sociālo kompetenču veicināšanai pieaugušajiem ar vidēji smagu garīgo atpalicību ilgstošas aprūpes iestādē.
 15. Skukovska I. (2016) Studiju programmas “Mākslas terapija” maģistranšu pieredze praksē.
 16. Zalcmane K. (2017) Klīnisko interviju izveide mākslas terapeitiem.
 17. Meluškāne S. (2018) Drāmas terapijas izvērtēšanas instrumenta “Sešu daļu stāsts” adaptācijas Latvijā pirmais posms, tā saistība ar patoloģiskām personības iezīmēm un raksturīgākās pazīmes depresijas pacientu stāstos.
 18. Roziņš V. (2018) Drāmas terapija grupā komunikācijas kompetenču paaugstināšanai personām ar redzes invaliditāti.
 19. Greiškalna I. (2018) Drāmas terapijas izvērtēšanas instrumenta “Sešu daļu stāsts” adaptācija Latvijā un tā saistība ar stresa pārvarēšanas stratēģijām depresijas pacientiem.
 20. Starodubova T. (2019) Drāmas terapijas izvērtēšanas instrumenta “Sešu daļu stāsts”adaptācijas Latvijā otrais posms un tā saistība ar grūtību pārvarēšanas stratēģijām.
 21. Sprūdža M. (2019) Mākslu terapeita ētikas kodeksa izvērtējums un priekšlikumu izstrāde tā pilnveidei.   
 22. Vanadziņa S. (2021) Vizuālās izvērtēšanas metodes “3D emociju kompozīcija” un emociju regulācijas pamatprasmju rādītāju sakarības pacientiem ar depresiju un kontrolgrupā.
 23. Vingre S. (2022) Vizuālās izvērtēšanas metodes ”3D emociju kompozīcija”, kognitīvo kļūdu un emociju regulācijas prasmes pacientiem ar psihoaktīvo vielu atkarībām.
 24. Tiltiņa A. (2022) Drāmas terapija psiholoģisko aizsardzības mehānismu mazināšanai no psihoaktīvo vielu atkarīgiem pacientiem Minesotas programmā.
 25. Skuja I. (2022) Jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem pieredze drāmas terapijas tiešsaistes grupu sesijās: interpretatīvā fenomenoloģiskā analīze.
Scroll to Top