Misija, mērķi / statūti

Latvijas drāmas terapijas asociācija ir profesionāla biedrība, kurā uz brīvprātības principa pamata apvienojas fiziskas personas (biedri) – drāmas terapeiti un drāmas terapijas studenti, un personas ar īpašu statusu – gan fiziskas personas, gan juridiskas personas, kuras savā darbā izmanto drāmas terapijas metodes un tehnikas veselības aprūpes, sociālās aprūpes vai izglītības jomā.

Misija

Veicināt drāmas terapeita profesijas un drāmas terapijas attīstību Latvijā un apvienot profesionāļus, kuri strādā veselības, sociālās aprūpes un izglītības nozarē, lai veicinātu iedzīvotāju fiziskās, garīgās un sociālās veselības uzlabošanu.

Mērķi

Veikt sabiedriskā labuma darbību: darbību, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai un ir vērsta uz izglītības, zinātnes un veselības veicināšanu un slimību profilaksi – attīstot, ieviešot un pielietojot drāmas terapiju gan slimību profilaksē, gan atveseļošanās procesā, rehabilitācijā un dzīves kvalitātes uzlabošanas jomā veselības aprūpē, sociālajā aprūpē un izglītības jomā, vienlaikus veicinot drāmas terapijas pieejamību sabiedrībai un sniedzot ieguldījumu izglītības un zinātnes attīstībā drāmas terapijas jomā.

Satūti

Latvijas drāmas terapijas asociācijas statūti:
Scroll to Top