Sertifikācija un resertifikācija

Sertifikācija un resertifikācija

LMTAA Sertifikācijas komisija izsludina mākslas terapeitu sertifikāciju un resertifikāciju divas reizes gadā – pavasarī un rudenī.

Dokumenti un informācija, ar ko re/sertifikācijas pretendentam jāiepazīstas:

  • MK noteikumi Nr. 943 “Ārstniecības personas sertifikācijas kārtība”, 
  •    MK noteikumu Nr. 943 5.pielikums “Profesionālā un zinātniskā darbība un tālākizglītības pasākumi”, kurā noteikti tālākizglītības pasākumi, kurus var iekļaut  

     Resertifikācijas lapā. 

  • Sertifikācijas kārtība
  • Resertifikācijas kārtība
  • Biežāk uzdotie jautājumi
  • Sertifikāta derīguma termiņi
  • Prasības dokumentu sagatavošanai ar elektroniski drošu parakstu.

Kopš 2020. gada 16. aprīļa noteikti sertifikācijas un resertifikācijas prasībām atbilstoši individuālās un grupu terapijas virzieni: 

Sertifikācija

Lūdzu, skatiet aktuālo informāciju: šeit

Saziņa  ar Sertifikācijas komisiju  tikai uz oficiālo e-pastu:

Resertifikācija

Lūdzu, skatiet aktuālo informāciju: šeit

! Resertifikācijas dokumentu iesniegšanas termiņš ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.

Saziņa  ar Sertifikācijas komisiju  tikai uz oficiālo e-pastu:

! Informējam, ka 2020.gada 5.aprīlī ir stājies spēkā “Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” (https://likumi.lv/ta/id/313730-par-valsts-instituciju-darbibu-arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19-izplatibu), kura 28.pantā noteikts, ka “Lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš vai apmācīttiesīgās ārstniecības personas apliecība tiek pagarināts par sešiem mēnešiem.” Ievērojot minēto, visu šobrīd spēkā esošo sertifikātu/ apliecību (neatkarīgi no to izdošanas datuma) derīguma termiņš tiek pagarināts par 6 (sešiem) mēnešiem.

Scroll to Top