Sertifikācija un resertifikācija

Sertifikācija un resertifikācija

LMTAA Sertifikācijas komisija izsludina mākslas terapeitu sertifikāciju un resertifikāciju divas reizes gadā – pavasarī un rudenī.

Kopš 2020. gada 16. aprīļa noteikti sertifikācijas un resertifikācijas prasībām atbilstoši individuālās un grupu terapijas virzieni: 

Sertifikācija

Lūdzu, skatiet aktuālo informāciju: šeit

Papildus informācijai un pieteikumam, lūdzu, sazinieties ar sertifikācijas komisijas locekli:
Eviju Vilku
Resertifikācija

Lūdzu, skatiet aktuālo informāciju: šeit

! Resertifikācijas dokumentu iesniegšanas termiņš ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.
Papildus informācijai un pieteikumam, lūdzu, sazinieties ar sertifikācijas komisijas locekli:
Edīti Krevicu

! Informējam, ka 2020.gada 5.aprīlī ir stājies spēkā “Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” (https://likumi.lv/ta/id/313730-par-valsts-instituciju-darbibu-arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19-izplatibu), kura 28.pantā noteikts, ka “Lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš vai apmācīttiesīgās ārstniecības personas apliecība tiek pagarināts par sešiem mēnešiem.” Ievērojot minēto, visu šobrīd spēkā esošo sertifikātu/ apliecību (neatkarīgi no to izdošanas datuma) derīguma termiņš tiek pagarināts par 6 (sešiem) mēnešiem.

Scroll to Top