Supervīzijas

Supervīzijas

Ir iespēja pieteikties uz supervīzijām pie drāmas terapeitiem – supervizoriem, kuri supervizora izglītību ir ieguvuši Rīgas Stradiņa universitātē Tālākizglītības programmā. 

Uz supervīzijām aicināti pieteikties – mākslu terapeiti, psihologi,psihoterapeiti, sociālie darbinieki, skolotāji un citi profesionāļi, kuriem ir nepieciešams konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību.

Par pieteikšanos uz supervīziju pie konkrēta supervizora, lūdzam sazināties, izmantojot norādītos kontaktus.

Sandra Aleksandra Hartmane

Jaunāko informāciju par supervīziju grupu komplektēšanu, lūdzu, skatiet sadaļā AKTUALITĀTES. Kopš 2020.gada 8. marta tiek mainīta supervīziju stundu uzskaite:

Scroll to Top