Maģistra darbu pētījumi

1. Ābele A. (2010) Drāmas terapija geriatrijas pacientiem ar depresīvu reakciju.
2. Anšmite G. (2012) Drāmas terapija Pārkinsona slimības pacientiem depresijas simptomu mazināšanai.
3. Garnaka R. (2012) Drāmas terapija Pārkinsona slimības pacientiem trauksmes simptomu mazināšanai.
4. Hartmane S. (2011) Drāmas terapijas efektivitāte trauksmainiem no psihoaktīvām vielām atkarīgiem pusaudžiem rehabilitācijas procesā.
5. Vilka E. (2011) Drāmas terapija pašcieņas paaugstināšanai pacientiem ar simptomātiskiem ēšanas traucējumiem.
6. Muktupāvela I. (2010) Drāmas terapijas ietekme uz jauniešu ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem pašcieņu un apmierinātību ar dzīvi.
7. Rožlapa-Grase A. (2010) Drāmas terapijas ietekme uz izdegšanas sindromu māsām.
8. Rudzinska K. (2010) Drāmas terapijas ietekme postnatālās depresijas simptomu mazināšanai sievietēm mātēm ar bērniem vecumā līdz 1 gadam.
9. Rundāne L. (2010) Drāmas terapija hronisku sāpju pacientiem ar depresijas simptomiem.
10. Šteina A. (2011) Drāmas terapija depresijas simptomu mazināšanai pacientiem ar simptomātiskiem ēšanas traucējumiem.
11. Tabore E. (2011) Drāmas terapija alkohola atkarīgiem pacientiem ar zemu alkohola un pašefektivitāti Minesotas programmā.
12. Vītoliņa I. (2012) Drāmas terapija 2. tipa cukura diabēta pacientiem depresijas simptomu mazināšanai.
13. Eglīte Dž. (2015) Roberta Landija izvērtēšanas instrumenta Lomu profils tulkošana un lomu nozīmes izpēte sievietēm ar onkoloģisku saslimšanu.
14. Romaško M. (2016) Drāmas terapija grupā sociālo kompetenču veicināšanai pieaugušajiem ar vidēji smagu garīgo atpalicību ilgstošas aprūpes iestādē.
15. Skukovska I. (2016) Studiju programmas “Mākslas terapija” maģistranšu pieredze praksē.
16. Zalcmane K. (2017) Klīnisko interviju izveide mākslas terapeitiem.