Drāmas terapija ir kā ceļojums, kur terapeits ir ceļvedis, kas palīdz varonim virzīties un pārvarēt šķēršļus, lai sasniegtu savu galamērķi.

Robert J Landy Ph.D.
Drāmas terapeits

Kas ir drāmas terapija?

Drāmas terapija ir viens no mākslu terapijas veidiem. Tās pielietojums ir daudzpusīgs un tā var palīdzēt ikvienam uzlabot emocionālo, kognitīvo, fizisko un sociālo veselību.

Atšķirībā no teātra, drāmas terapijā mērķtiecīgi izmanto drāmas un teātra elementus – lomu spēles, stāstus, pasakas, metaforas, sapņus, maskas, grimu, priekšmetus, lelles, fotogrāfijas, video, lai sasniegtu terapeitiskus mērķus – simptomu mazināšanos, psihisko un fizisko integritāti un personības izaugsmi.

Lai iesaistītos drāmas terapijā nav nepieciešamas īpašas mākslinieciskas vai aktieriskas dotības vai iepriekšēja pieredze teātra mākslā!

Drāmas terapija ieteicama

  • Personām ar garīgās veselības traucējumiem (depresija, ēšanas traucējumi, uzvedības un emocionāli traucējumi, personības traucējumi, šizofrēnija, trauksmes un panikas lēkmes, posttraumatiskā stresa sindroms u.c. ) īpaši sociālās rehabilitācijas periodā pēc akūtā stāvokļa kupēšanas;
  • Klientiem/ pacientiem, kam ir mācīšanās grūtības, uzvedības traucējumi, uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi, kā arī garīgās attīstības traucējumi;
  • Klientiem/ pacientiem ar dažādām atkarībām (psihoaktīvo vielu, azartspēļu u.c.);
  • Klientiem/ pacientiem, kuriem ir somatiskas slimības (t.sk. onkoloģiskas saslimšanas, HIV, AIDS u.c.);
  • Klientiem/ pacientiem, kuriem ir emocionālas un psiholoģiskas grūtības.
  • Klientiem/ pacientiem, kuriem ir emocionālas un psiholoģiskas grūtības.
Scroll to Top